Självrisker

 

Utan tecknad självriskreducering

Med tecknad självriskreducering

Vagnskada

12,500 SEK

3,000 SEK

Parkeringsskada

5,000 SEK

2,000 SEK

Stöld med nyckel

Hela bilens marknadsvärde

Hela bilens marknadsvärde

Stöld

3,750 SEK

1,500 SEK

Glasskada

2,500 SEK

1,000 SEK

Trafik

1,500 SEK

1,500 SEK

Ungdomssjälvrisk

1,500 SEK

1,500 SEK

Självriskreduceringsavgifter:

80 kr per påbörjat dygn för grupp A-E

Ungdomssjälvrisk för förare under 24 år vid eget vållande är 1500 kr.

 

Ring och boka nu!                    08-750 60 01