Grupp A B C E D Special 1 Special 2
Dygn              
inkl 100 km 375 425 475 575 525 525 625
Fria mil1 475 550 625 725 675 675 750
Helg2              
Fria mil 1250 1350 1450 1850 1700 1700 2000
Vecka              
Fria mil 2750 3000 3250 4000 3750 3750 4250
Dygn utöver vecka 393 429 464 571 536 536 607
Månad3              
inkl 2800 km 5800 6000 6500 7500 7000 7000 8000
Dygn utöver månad 207 214 232 268 250 250 285
Extra km              
  0:80 1:- 1:20 1:60 1:50 1:50 1:70
Priser i SEK inkl moms. Självriskreducering ingår, med undantag för månadspriset4. Vi reserverar oss för eventuella fel i prislistan.

1 Minst två dygn.
2 Fredag-Måndag.
3 28 dagar
4 Frivillig kostnad på 1200 SEK tillkommer.